DZIAŁAMY W KONSORCJUM

fingrow enterprise support biznes inwestycje

FINGROW INSURANCE należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

O NAS

Fingrow Consulting Group, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców, oferuje kompleksową pomoc małym i dużym firmom. Główne kierunki naszego działania to rozwój biznesu, restrukturyzacja przedsiębiorstw, pomoc w prowadzeniu firmy oraz wsparcie w wejściu na inne rynki.

Fingrow Insurance to jedna ze spółek wchodzących w skład Fingrow Consulting Group.

 

Celem naszej działalności jest optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zaproponowanie najkorzystniejszych form i źródeł finansowania, a także poprzez redukcję kosztów z naciskiem na preferencyjne systemy prawno-podatkowe. Oferujemy fachowe doradztwo w każdym z powyższych aspektów. Świadczymy usługi z zakresu rozwoju strategicznego firm i możliwości ich przekształcenia. Opracowujemy całkowity i spójny wizerunek przedsiębiorstwa. Zajmujemy się kompleksowym rebrandingiem. Doradzamy w zakresie inwestowania, pozyskiwania nieruchomości, tworzenia kadr i rekrutacji. Przeprowadzamy audyt księgowy. Kojarzymy partnerów biznesowych.

 

Szczególny nacisk kładziemy na restrukturyzację i optymalizację biznesów, prowadząc do wzrostu ich przychodów oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku. Stąd nasza nazwa – FIN (ang. financial – finansowy) oraz GROW (wzrost).

 

Nasze działania opierają się na komplementarności, dzięki czemu współpraca z naszą grupą daje przedsiębiorstwu wszechstronne i wymierne korzyści. Skutkiem tego staje się łatwiejsze prowadzenie biznesu, jego sprawniejsze funkcjonowanie, poczucie stabilizacji oraz silna pozycja na rynku.

 

Założycielką i prezesem Fingrow Consulting Group jest Oksana Yarema posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami biznesowymi, kompleksowym doradztwie i opracowywaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz w restrukturyzacji marek. Fingrow Consulting Group to szerokie grono ekspertów i doskonałych fachowców. Korzystamy z doświadczenia naszych partnerów, wśród których są m.in. kancelarie prawne, doradcy podatkowi, agencje marketingowe.